Üzleti feltételek

Általános rendelkezések


A jelen üzleti feltételek a www.chemicalguys-shop.hu internetes boltban (a továbbiakban: internetes bolt) végzett vásárlásokra érvényesek. A jelen feltételek részletesen meghatározzák és pontosítják az Eladó (Üzemeltető, Szállító) és a Vevő (Ügyfél, Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit. Az internetes bolt üzemeltetője a HT CAPITAL, s.r.o. társaság – székhelye: Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky, Szlovák Köztársaság; cégjegyzékszáma: 36 805 009; közösségi adószáma: SK2022410445, bejegyezte: Pozsony I [Bratislava, Szlovák Köztársaság] Járásbíróság mint Cégbíróság, szakasz: Sro [Kft.], bejegyzés száma: 46948/B – a továbbiakban: „üzemeltető“. A jelen üzleti feltételek értelmében létrejövő szerződéses jogviszonyokra a Szlovák Köztársaság jogrendje érvényes. Fogyasztó szerződő fél esetén a jelen üzleti feltételekben nem szabályozott jogviszonyokra a többször módosított Tt. 40/1964. sz., a Polgári Törvénykönyvről szóló szlovák törvény, a többször módosított Tt. 250/2007 sz., a fogyasztók védelméről szóló szlovák törvény, valamint a Tt. 102/2014. sz., a fogyasztóknak a telekommunikációs eszközökkel vagy az eladó telephelyén kívül megkötött szerződés alapján végzett adásvétel vagy szolgáltatás kapcsán való védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló szlovák törvény rendelkezései irányadóak; vállalkozó szerződő fél esetén a jelen üzleti feltételekben nem meghatározott jogviszonyokra a többször módosított Tt. 513/1991 sz., a Kereskedelmi Törvénykönyvről szóló szlovák törvény rendelkezései irányadóak. 

A felügyeleti szerv megnevezése: „Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa” [a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet Pozsony Megyei Felügyelőségének Műszaki Termékellenőrzési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya] Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Szlovák Köztársaság, telefonszáma: (+421 2) 58272 172-3.


A megkötött szerződésre és az üzleti feltételekre vonatkozó tájékoztatás.

Adásvételi szerződés – amikor az Eladó a honlapján közzéteszi az áru adásvételére vonatkozó ajánlatot, kifejezi azon szándékát, hogy az árura vonatkozóan adásvételi szerződést kössön a meghatározott feltételekkel. Az adásvételi szerződés a vevő kötelező érvényű megrendelésének az Eladó általi átvételének pillanatában jön létre. Az elektronikus megrendelés érvényességének feltétele, hogy a Vevő feltüntesse minden azonosító adatát, valamint a megrendelésben kötelezően megadandó adatként megjelölt adatokat. Az elektronikus megrendelés benyújtásával a vevő igazolja, hogy megismerkedett a jelen üzleti feltételeknek a megrendelés elküldésének időpontjában érvényes és hatályos szövegével és ezekhez hozzájárul. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó üzleti kínálatában szereplő termékek megvásárlásával nem válik jogosulttá a bejegyzett márkák, kereskedelmi megnevezések, vállalati emblémák vagy szabadalmak használatára az Eladó vagy egyéb cégek vonatkozásában, amennyiben külön szerződésben eltérően nem állapodnak meg. 
A jelen üzleti feltételeket az Eladó internetes honlapján teszi közzé, a Vevő a megrendelés végrehajtása előtt megismerkedhet velük. A jelen üzleti feltételek a megrendelés alapján megkötött szerződés elidegeníthetetlen részét képezik. A megkötött szerződést az Eladó archiválja annak sikeres teljesítése érdekében, harmadik fél részére nem hozzáférhető. A szerződéskötéshez vezető műszaki lépésekre vonatkozó információk a internetes boltban a megrendelési folyamatban láthatóak, a Vevő a megrendelés elküldése előtt ellenőrizheti, illetve helyesbítheti azt.


Az áru kiszállítása

A megrendelt árut az Eladó az áru méretei és tömege függvényében az Eladó által megválasztott fuvarozó közreműködésével szállítja ki. A megrendelt árut az Eladó a vevőhöz a termékek elérhetősége és az Eladó üzemeltetési lehetőségei függvényében a lehető legrövidebb időn belül juttatja el, általában a kötelező érvényű megrendelés átvételétől, ill. (átutalás esetén) a vételár megfizetésétől számított 2-8 munkanapon belül – kivételes esetekben a szállítási határidő hosszabb is lehet, amiről a Vevő e-mailben vagy telefonon időben értesül. Az áru adásvétele szabályszerű teljesítésének az árunak a Vevő által a kötelező érvényű megrendelésben meghatározott címre történő kiszállítása minősül. Az áru kiszállítását a megadott címre az Eladó biztosítja. Az árut tartalmazó küldemény adóbizonylatot (számlát) tartalmaz, amely egyúttal jótállási jegynek is minősül. Az árunak a fuvarozótól való átvételekor a Vevő köteles minden esetben alaposan ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét, illetve azt, hogy a küldeményen nem láthatók evidens sérülés nyomai. Ha a vevő azt észleli, hogy az áru csomagolása sérült, a Vevő köteles ezt a információt feltüntetni a fuvarozó átadás-átvételi jegyzőkönyvében. Az áru tulajdonjoga a Vevőre az átvétel pillanatában száll át, a vételár kifizetése esetén. Az áru kárveszélye a Vevőre az átvétel pillanatában száll át.


Fizetési feltételek

A megrendelt áru ellenértéke készpénzben az áru átvételekor (utánvét) vagy az eladó bankszámlájára való átutalással, előzetesen kerül rendezésre; utóbbi esetben az áru kiszállítására kizárólag az ellenértéknek a bankszámlára történő jóváírása után kerül sor. Minden ár tartalmazza az áfát.  Minden árut adóbizonylattal (számlával) együtt szállítunk ki, amely egyúttal jótállási jegynek is minősül. Az áru a vételár megfizetéséig az Eladó tulajdonát képezi. A megrendelés egészének vagy részének Eladó általi visszavonása esetén (pl. az áru nem kapható), ellenkező megállapodás hiányában a pénz egésze vagy megfelelő része haladéktalanul visszautalásra kerül arra a bankszámlára, amelyről az átutalást indították az Eladó bankszámlájára.  Az ajánlat (az akciós árura, kiárusításra és akciós újságban feltüntetett akciókra vonatkozóan) a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes. Az ár a megrendeléskor – a kötelező érvényű megrendelés elküldése idején – érvényes ár.


A fizetés módja

- Online fizetés - GOPay fizetési rendszer magas szintű biztonsággal, gyors kártyás fizetés a VISA és MasterCard kártyaszövetség által meghatározott 3D-Secure biztonsági szabványokkal;
- Átutalás – az áru ellenértéke szokványos átutalási megbízással kerül megtérítésre az Eladó bankszámlája javára (IBAN: SK07 1111 0000 0010 8669 3024, SWIFT: UNCRSKBX, számlavezető bank: UniCredit Bank Slovensko). A kötelező érvényű megrendelés kézhezvételét követően a Vevőnek egy igazoló elektronikus levelet küldünk az általa megadott e-mail címre – ez tartalmazza a megrendelt áru ellenértékének megtérítéséhez szükséges dokumentumokat és adatokat (bankszámlaszám, vételár összege, átutalás-azonosító [variabilný symbol] (közlemény) = a megrendelés száma). Az áru a Vevő által a kötelező érvényű megrendelésben feltüntetett címre csak az Eladó bankszámlájára történő jóváírás után kerül kiszállításra.


A küldemény átvételének meghiúsulása

A Vevő által az Eladó megrendelőlapjának kitöltésével létrejövő minden megrendelés kötelező érvényű. Amennyiben a Vevő szabályszerűen és időben nem veszi át az utánvéttel megvásárolt árut tartalmazó küldeményt, az Eladó a vevőtől 20 € összegű kötbért követelhet, amelyet a Vevő köteles megtéríteni. Az Eladó nem jogosult a kötbérre, amennyiben a Vevő a jelen üzleti feltételekkel összhangban, ill. a vonatkozó általános érvényű jogszabályok értelmében eláll az adásvételi szerződéstől. A kötelező érvényű megrendelés elküldésével a Vevő igazolja, hogy elfogadja a jelen üzleti feltételeket, valamint a 20 € összegű kötbért.
A fenti költségek megtérítésére vonatkozó, szükséges fizetési információk, ill. a kötbér megfizetésével kapcsolatos információk elektronikus úton a Vevő által a kötelező érvényű megrendelésben feltüntetett e-mail címre kerülnek elküldésre.


A megrendelés Vevő általi visszavonása

A Vevő – legkésőbb az áru megrendelőjének elküldését követő 12 órán belül – visszavonhatja a megrendelését, amennyiben az árut tartalmazó küldemény még nem került kiszállításra. Amennyiben az árut tartalmazó küldemény nem kerül kiszállításra a megrendelés elküldésétől számított 21 napon belül, a Vevő visszavonhatja a megrendelést az Eladónak a 21 napos határidő elteltét követően megküldött írásos kérelem alapján. 

Amennyiben az áru ellenértékének kifizetése már előzetesen megvalósult és az áru megrendelését a Vevő még az áru kiszállítása előtt visszavonja, az előleg visszautalásra kerül a Vevő bankszámlájára, amelyről az előleg az Eladó bankszámlájára jóváírásra került. A Vevő megrendelésének egyoldalú visszavonása az előleg visszautalásra kerül, az átutalás kedvezményezettjének a bank által felszámított illeték összegével csökkentve. A banki illeték összege a kedvezményezett bankja által kiadott érvényes díjjegyzék alapján kerül meghatározásra. Az előzetesen megadott szállítási határidők betartásának elmulasztása miatti megrendelés-visszavonás esetén az nem kell illetéket fizetni. Amennyiben az eredeti megrendelésben szállítási díj kerül felszámításra és a megrendelés értéke a megrendelés adott tételének lemondását követően az ingyenes kiszállításra feljogosító minimális értéknél alacsonyabb, a megrendelés kiegészül a szállítási költséggel és kiszámlázásra kerül a Vevő felé.


A megrendelés Eladó általi visszavonása

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés egészét vagy részét a következő esetekben visszavonja:
- az árut már nem gyártják vagy nem forgalmazzák, az áru hosszútávon nem kapható;
- az áru ára jelentősen megváltozott, vagy hibásan került feltüntetésre. (Ezzel kapcsolatban ajánlott a megrendelés és az egyes tételek állapotának folyamatos figyelése, amennyiben a termékek valamelyike mellett 0 db jelenik meg darabszámként, az áru elfogyott. A megrendelést a Vevő egyéb árufajtával egészítheti ki. Amennyiben a megrendelés valamely tétele elfogy, az nem indokolja a megrendelés visszavonását – a megrendelés továbbra is érvényes az adott tétel nélkül.) Amennyiben az árut már kifizette (átutalással) és a megrendelés teljes összege a módosítást követően a kifizetett előlegnél alacsonyabb, a pénz a lehető legrövidebb időn belül (általában az Eladó bankszámlájára való jóváírást követő 5 munkanapon belül) visszautalása kerül arra a számlára, amelyről az átutalás végrehajtásra került az Eladó bankszámlája javára. Amennyiben a megrendelés összege a módosítást követően nagyobb, az Eladó kiszámlázza a Vevőnek a szóban forgó tételek különbségét.


A fogyasztónak minősülő Vevő általi elállás a szerződéstől

A fogyasztónak minősülő Vevő általi elálláskor a többször módosított Tt. 40/1964. sz., a Polgári Törvénykönyvről szóló szlovák törvény, a többször módosított Tt. 250/2007 sz., a fogyasztók védelméről szóló szlovák törvény, valamint a Tt. 102/2014. sz., a fogyasztóknak a telekommunikációs eszközökkel vagy az eladó telephelyén kívül megkötött szerződés alapján végzett adásvétel vagy szolgáltatás kapcsán való védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló szlovák törvény rendelkezései irányadóak. A fogyasztó az áru átvételétől számított 14 napon belül állhat el a szerződéstől. Amennyiben az említett határidőben áll el a szerződéstől és teljesíti a fenti feltételeket, a vételár visszatérítésre kerül. Ez a jog nem minősül a reklamációkezelés módjának. Amennyiben a Vevő az adott a fentiekben említett határidőn belüli visszalépés mellett dönt, köteles betartani a fenti feltételeket.

A Vevő legkésőbb az áru átvételét követő 14. napon köteles eljuttatni az Eladónak a szerződéstől való elállási nyilatkozatét. Az írásos elállási nyilatkozatot a Vevő köteles az Eladó postacímére eljuttatni: HT CAPITAL, s.r.o., Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky, Szlovák Köztársaság, ill. e-mailben a következő az ügyfélszolgálati osztálya is: info@chemicalguys-shop.hu, a következő szöveg feltüntetésével (minta):

„Ezennel egyoldalúan elállok a(z) ÉÉÉÉ-HH-NN. napján kelt XXX. sz. megrendeléstől, és egyúttal kérem az áruért befizetett összeg visszatérítését a következő bankszámlára: (tüntesse fel a bankszámlaszámát), dátum, aláírás.“ 

A szerződéstől való írásos elállási nyilatkozatot a Vevő köteles az Eladó címére postai küldeményként eljuttatni vagy a Vevő címére visszaküldött áruk mellé csomagolni. A Vevő köteles az árut károsodás nélkül, a használatra utaló nyomok nélkül, komplett állapotban (tartozékaival együtt) elküldeni, lehetőleg eredeti csomagolásban, valamint az adásvételt igazoló bizonylattal (ill. annak másolatával). Fogyasztási cikkek (pl. autókozmetikumok, folyékony termékek, stb.) esetén a Vevő a szerződéstől abban az esetben állhat el, amennyiben az árut károsodás nélkül, nem használt állapotban, az eredeti hibátlan csomagolásban küldi vissza. Az áru a visszaküldés során nem küldhető utánvéttel, azonban ajánlatos biztosítást kötni az árura. Az áru ellenértéke a Vevőnek visszautalásra kerül a fizikai átvételt követő 15 munkanapon belül, az Eladó általi áruátvételt és -ellenőrzést követően, legkésőbb azonban az elállási nyilatkozat Eladó általi átvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben az áru értéke csökkent (azaz részleges fogyása vagy kopása esetén, ill. ha az áru nem teljes vagy károsodott) a Vevő köteles az Eladónak megfizetni a visszatérített áru értékcsökkenésének megfelelő összeget – az Eladó ebben az esetben jogosult egyoldalúan beszámítani a követelését a Vevő vételár-visszatérítési követelésébe.


Szavatosság, jótállás
Az Eladó szavatossággal tartozik a Vevőnek eladott árunak a Vevő általi átvétele idején fennálló, valamint az áru átvételét követően a jótállási időszak felmerülő hibáiért. A jótállási idős 24 hónap. A termékhiba miatt alacsonyabb áron kínált áru esetén a jótállási idő 24 hónap; az Eladó ebben az esetben azonban nem felel az alacsonyabb ár megállapítását megalapozó hibákért. Használt termékek (pl. bemutató termék) esetén az Eladó nem felel a termék használata vagy kopása miatt kialakult hibákért. Ebben az esetben a jótállási idő 12 hónap.
A jótállási idő az áru Vevő általi átvételének napján kelt telni. Amennyiben a megvásárolt terméket az Eladótól eltérő vállalkozó helyezi üzembe, a jótállási idő a termék üzembe helyezésének napjától kezd telni, amennyiben a Vevő az üzembe helyezést legkésőbb az áru átvételétől számított 3 héten belül rendelte meg, és a megfelelő módon és időben együttműködött, a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon.
A jótállási időbe nem számít bele a szavatossági igény érvényesítésétől addig az időig eltelt időszak, amikor a Vevő a javítást követően köteles volt átvenni az adott tárgyat. Az áru cseréje esetén a jótállási idő az új áru átvételétől kezd telni.
Az árura vonatkozó, a jótállási idő során fennálló szavatossági jogok megszűnnek, ha a jótállási időben nem kerültek érvényesítésre

A Vevő köteles az árut szemrevételezéssel ellenőrizni az átvétel során vagy azt követően. A Vevő jogosult megtagadni az áru átvételét, amennyiben az árun vagy csomagolásán szemmel látható mechanikai sérülés látható, amely nyilvánvalóan a szállítás során következett be, ill. amennyiben az áru nem teljes. Ebben az esetben az Eladó munkatársával, ill. az áru kiszállítását végző fuvarozó munkatársával minden esetben köteles felvenni a károsodásra / reklamációra vonatkozó jegyzőkönyvet és megtagadni a küldemény átvételét. A hibátlan csomagolásban kiszállított termék mechanikai károsodását a küldemény átvételét követően azonnal jelezni kell, a termék használata tilos. Az ilyen jellegű későbbi reklamációt az Eladó nem köteles elfogadni, a fuvarozó reklamációs feltételeire tekintettel.


Kárfelelősségi igény érvényesítése – az áru reklamációja

Az esetleges termékreklamációkat az Eladó reklamációs osztálya útján kell érvényesíteni, mégpedig a Szlovák Köztársaság jogrendjének megfelelően. A fogyasztónak minősülő Vevő általi reklamációra a többször módosított Tt. 40/1964. sz., a Polgári Törvénykönyvről szóló szlovák törvény és a többször módosított Tt. 250/2007 sz., a fogyasztók védelméről szóló szlovák törvény rendelkezései érvényesek.

Az áru reklamációja érdekében a Vevő köteles kapcsolatba lépni a reklamációs osztállyal a következő e-mail címen: info@chemicalguys-shop.hu. 
Az Eladó köteles meghatározni a reklamációkezelés módját és a reklamációt olyan határidővel kezelni, amely nem lépheti túl az igényérvényesítéstől számított 30 napot. A termék megvásárlásától számított 12 hónapon belül érvényesített reklamáció esetén az Eladó a reklamációt kizárólag szakértői véleménye alapján utasíthatja el. Amennyiben az Eladó a reklamációt a termék megvásárlásától számított 12 hónapon belül érvényesített reklamációt visszautasítja, az Eladó köteles a vevőt tájékoztatni arról, kinek küldheti be a terméket szakértői vizsgálatra a szlovák fogyasztóvédelmi törvény rendelkezésének megfelelően. A reklamációkezelés keretében szakmai vizsgálatnak többek között a garanciális javítások elvégzésére felhatalmazott, ill. a gyártó által feljogosított személy szakvéleménye minősül.
Az Eladó köteles a reklamáció érvényesítésekor erről a vevőnek igazolást adni. Ez az igazolás a reklamációs jegyzőkönyv másolati példánya. Amennyiben a Vevő a reklamációt telekommunikációs eszközök használatával érvényesítette, az Eladó köteles a reklamáció érvényesítéséről szóló igazolást a fogyasztónak fölösleges késedelem nélkül e-mailben eljuttatni, amennyiben a címe ismert előtte. Amennyiben az Ügyfél a reklamációkezelés módja felől érdeklődik:
a) a 30-napos időszak eltelte előtt az Eladó jogosult tájékoztatni a Vevőt a reklamációkezelés módjáról;
b) a 30-napos határidőt követően az Eladó köteles tájékoztatni a Vevőt a reklamációkezelés módjáról, valamint arról, hogy az miért nem zárult le időben.
Az Eladó köteles a reklamációkezelés lezárásáról szóló írásos bizonylatot legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül átadni. Ez az írásos bizonylat a reklamációs jegyzőkönyv másolati példánya, amelyben kitöltésre került reklamációkezelés lezárására vonatkozó rovat, ill. a reklamációkezelés lezárásáról szóló írásos tájékoztató levél.

Az áru javíthatatlan hibájának megállapítása esetén a Vevő igényének megfelelően az árunak ugyanolyan árura történő cseréje, illetve a vételár visszafizetése lehetséges. Megalapozott reklamáció esetén a Vevő jogosult a reklamációkezeléssel kapcsolatosan felmerült célszerű költségek (postaköltség) megtérítésére. A szerződéstől az áru hibája miatti elállás esetén a fogyasztó jogosult az elállással kapcsolatosan felmerült célszerű költségek megtérítésére. Megalapozatlan reklamáció esetén a Vevő nem jogosult a reklamáció¬kezeléssel kapcsolatosan felmerült költségeinek megtérítésére, egyúttal az eladó sem jogosult az részéről felmerült költségek megtérítésére.


A személyes adatok védelme

Az új adatvédelmi szabályozás – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – és a www.chemicalguys-shop.hu kiszolgálót üzemeltető HT CAPITAL, s.r.o. társaság – székhelye: Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky, Szlovák Köztársaság, cégjegyzékszáma: 36 805 009 – megfelelését biztosító intézkedések bevezetésével, ill. a személyes adatok védelmét szabályozó jogszabályok (pl. a Tt. 18/2018 sz., a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló szlovák törvény, a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalának rendelete) rendelkezései értelmében a személyes adatok védelmére vonatkozó, a vevőknek szánt általános tájékoztatás a következő címen érhető el:  A személyes adatok védelme.